Mezinárodní sankce

Legislativa a metodika


Příručka technické pomoci pro akademická a výzkumná pracoviště

Finanční analytický úřad zveřejňuje metodickou pomůcku určenou především vysokým školám, výzkumným ústavům a obdobným vědeckým pracovištím. Pomůcka nazvaná Příručka technické pomoci a nehmotného přenosu technologií se věnuje jednomu typu omezujícího opatření v rámci mezinárodních sankcí a související problematice kontroly nehmotných technologií.

Technickou pomocí se rozumí „jakákoli technická pomoc týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušek, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít podobu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci“. Zákaz technické pomoci v sankčních předpisech se tedy vztahuje i na určité formy terciálního vzdělávání a (zejména aplikovaného) výzkumu a příručka k tomu poskytuje podrobnější informace.

Příručka technické pomoci a nehmotného přenosu technologií (PDF)

Příručka technické pomoci a nehmotného přenosu technologií EN (PDF)

Sankčních předpisy přijaté v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině, na níž se podílí i Bělorusko, zásadním způsobem zpřísňují dosavadní omezující opatření nebo zavádějí nové sektorové sankce ve vztahu k poskytování technické pomoci. Pod technickou pomocí se rozumí předávání pokynů, poradenství, školení, konzultací či předávání pracovních znalostí či dovedností, a to i v ústní formě a může se vztahovat k i vysokoškolskému vzdělávání a aplikovanému vědeckému výzkumu. V této souvislosti dne 23. 3. 2022 schválila Meziresortní koordinační skupina pro provádění mezinárodních sankcí v ČR níže uvedené doporučení.

Metodické doporučení pro vysoké školy a vědecko-výzkumné instituce ze dne 23. března 2022  (PDF)

V souvislosti s omezením poskytování technické pomoci FAÚ považuje za významné stanovisko Komise ze dne 5. srpna 2019 týkající se poskytování vyššího vzdělávání a aplikovaného výzkumu.

Commission opinion on a request for interpretation concerning the provision of higher education and the undertaking of applied research in the framework of a prohibition to provide technology or technical assistance to a third country (PDF)


Stanoviska Komise

Evropská komise jako strážkyně smluv EU odpovídá na dotazy vnitrostátních kompetentních orgánů týkající se interpretace sankčních předpisů. Svá výkladová stanoviska publikuje zde.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.