Mezinárodní agenda

Mezinárodní instituce

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Působení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se prolíná s bojem proti praní peněz v oblasti prevence korupce a úplatkářství a v oblasti daní.

V roce 1997 byla přijata Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích. Státy, které tuto úmluvu přijaly (včetně České republiky), jsou pravidelně sledovány z hlediska naplňování jejích ustanovení. Hodnocení provádí pracovní skupina pro uplácení v mezinárodních obchodních transakcích. Finanční analytický úřad se jí aktivně účastní a podílel se na hodnocení Norska a Lotyšska. Zprávy o hodnocení České republiky jsou dostupné na internetových stránkách OECD.

Kromě toho na nich lze nalézt řadu užitečných publikací k problematice korupce a podplácení a potírání daňové kriminality.


UNOCD – Úřad OSN pro drogy a kriminalitu

Finanční analytický úřad spolupracuje s Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu (UNOCD) v rámci jeho celosvětového programu proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). V rámci tohoto programu poskytuje UNOCD podporu při provádění preventivních opatření v oblasti AML/CFT a při vyhledávání, zajišťování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti.

Mezinárodní měnový fond a Světová banka

Tyto dvě organizace se sdružily ve svém úsilí zvýšit povědomí o nutnosti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v globálním měřítku a pořádají po celém světě konference a semináře zabývající se touto problematikou. V roce 2002 tyto instituce vydaly Metodologii boje proti praní peněz a financování terorismu a dohodly se na financování a organizaci hodnocení ve vybraných zemích podle této metodologie. Hodnocení České republiky proběhlo v rámci pilotního projektu v roce 2003, od té doby probíhá pravidelně a naposledy se konalo na jaře 2019. Zprávy z hodnocení jsou dostupné na internetových stránkách Mezinárodního měnového fondu.

Relevantní informace lze získat rovněž na internetových stránkách Světové banky věnovaných integritě finančních trhů.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.