Hodnocení rizik

Národní hodnocení rizik

Cílem procesu národního hodnocení rizik (NRA) je ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty posoudit rizika praní peněz a financování terorismu (ML/TF) v České republice a zpracovat o tom zprávu. Proces koordinuje Finanční analytický úřad a řídí se při tom příslušnou metodikou FATF, pátou AML směrnicí a AML zákonem.

Do procesu jsou zapojeny všechny zainteresované státní orgány z řad orgánů AML dohledu, orgánů činných v trestním řízení, Finanční správa, Celní správa a příslušní sektoroví a věcní regulátoři, příslušná ministerstva ad. 

Dále se mohou zapojit všechny zainteresované subjekty ze soukromého sektoru, jako jsou povinné osoby a jejich sdružení a nestátní neziskové organizace, které prokážou oprávněný zájem v oblasti AML/CFT prevence.


Informace o prvním kole národního hodnocení rizik (první NRA)

V letech 2015 – 2016 probíhalo první kolo procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu. Finanční analytický úřad koordinoval celý proces. Zpráva, která shrnuje nejdůležitější výstupy z  prvního kola NRA, byla předložena do vlády v prosinci 2016 a byla schválena usnesením vlády ČR č. 5 ze dne 9. ledna 2017.

Veřejná verze první NRA:

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.