Mezinárodní sankce

Žádost o vynětí ze sankčního seznamu

Žádost o vynětí v případě neoprávněného zařazení na některém ze závazných sankčních seznamů (EU, OSN)

Postup lze uplatnit v případě, že se domníváte, že jste na seznamu uvedeni neoprávněně, v případě, že došlo k Vašemu falešnému ztotožnění s osobou na sankčním seznamu, v případě, že osoba na sankčním seznamu zemřela nebo byla zrušena.

Pokud Vám v důsledku falešného ztotožnění s osobou na mezinárodním sankčním seznamu (OSN nebo EU) byl s odůvodněním na tuto shodu zablokován v České republice jakýkoli majetek (finanční prostředky nebo hospodářské zdroje), obraťte se na Finanční analytický úřad, který v takovém případě může rozhodnout postupem podle § 12 sankčního zákona.

O jednotlivých vynětích ze sankčních seznamů a jejich aktualizacích v návaznosti na rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo Rady EU informuje FAÚ v sekci Aktuálně o sankcích a povinným osobám podle AML zákona zasílá informaci prostřednictvím Moneywebu. Finanční prostředky a hospodářské zdroje osob a subjektů vyňatých ze sankčních seznamů musí být ihned uvolněny. Povinnost uvolnit zmrazený majetek se vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby a jiné entity bez právní osobnosti včetně povinných osob podle AML zákona.

V případě neoprávněného zařazení lze žádost o vynětí ze sankčního seznamu EU včetně podpůrných dokumentů zaslat poštou na adresu:

Council of the European Union
General Secretariat
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

nebo e-mailem na adresu: sanctions@consilium.europa.eu

Osoby a subjekty zařazené na sankční seznam EU mají rovněž možnost žalovat Radu před Tribunálem EU v souladu s články 263 odst. 4 a 6 a 275 odst. 2 Smlouvy o fungování EU.

Žádost o vynětí ze sankčního seznamu OSN pro ISIL (Da’iš) a al-Káidu se podává ombudsmanovi při sankčním výboru OSN pro ISIL (Da’iš) a al-Káidu

Office of the Ombudsperson to the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee
Room DC2-2206
United Nations
New York, NY 10017
United States of America
Tel: +1 212 963 2671
E-mail: ombudsperson@un.org

Žádost lze adresovat úřadu ombudsmana přímo s využitím výše uvedených kontaktů anebo prostřednictvím MZV níže popsaným způsobem.

Žádost o vynětí z ostatních sankčních seznamů OSN se podává v souladu s postupem podle rezoluce č. 1730 (2006) na tzv. Focal Point:

Focal Point for De-listing
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room DC2 2034
United Nations
New York, N.Y. 10017
United States of America
Tel. +1 917 367 9448
Fax. +1 917 367 0460
E-mail: delisting@un.org

Státní příslušníci ČR a osoby s dlouhodobým pobytem v ČR včetně podnikatelských subjektů registrovaných v ČR své žádosti o vynětí z ostatních sankčních seznamů OSN včetně podpůrných dokumentů zasílají odboru OSN Ministerstva zahraničních věcí, které žádost vyřizuje prostřednictvím Stálého zastoupení ČR při OSN v souladu s postupy příslušného sankčního výboru.

Odbor OSN
Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1
E-mail: sankce@mzv.cz

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.