Dozorová činnost

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad a povinnosti

Povinné osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až d), h) a l) AML zákona tj. úvěrové a finanční instituce, hazardní sektor, realitní sektor, osoby poskytující služby pro právnické osoby nebo svěřenské fondy a osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem mají uloženu povinnost v souladu s § 21 odst. 2 AML zákona vypracovat písemně systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených AML zákonem (dále jen „SVZ“). K vypracování SVZ musí dojít ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou, na základě hodnocení rizik podle § 21a AML zákona a v rozsahu, ve kterém provádí činnosti podléhající působnosti AML zákona.

Výjimka z písemného vypracování SVZ je stanovena pro výše uvedené povinné osoby (vyjma úvěrových institucí) v § 21 odst. 3 a 4 AML zákona, pokud:

  • povinná osoba nezaměstnává další osoby ani pro ni nejsou další osoby činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu při výkonu činnosti, pro kterou je povinnou osobou,
  • nebo povinná osoba tuto činnost vykonává smluvně pouze pro jednu jinou povinnou osobu za podmínky, že se řídí SVZ této jiné povinné osoby a její činnost je v takovém SVZ dostatečně popsána.

Součástí písemného SVZ je i písemné hodnocení rizik podle § 21a odst. 2 AML zákona. SVZ včetně hodnocení rizik schvaluje statutární orgán povinné osoby. Povinná osoba SVZ průběžně aktualizuje.

Povinnost doručit písemné SVZ Finančnímu analytickému úřadu (dále jen „FAÚ“) má podle § 21 odst. 8 AML zákona úvěrové instituce, platební instituce (velkého rozsahu), instituce elektronických peněz (velkého rozsahu), finanční instituce uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bod 11 AML zákona (osoba neuvedená v bodech 1 až 10, oprávněná k provádění nebo zprostředkování poštovních služeb, jejichž účelem je dodání poukázané peněžní částky), a povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona (provozovatel hazardní hry) doručí do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou. Oznámení o změnách v SVZ včetně jeho nového znění doručí povinná osoba FAÚ do 30 dnů ode dne jejich přijetí. Povinné osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4 AML zákona, s výjimkou investičního zprostředkovatele, má tyto povinnosti vůči České národní bance.


Vzorový systém vnitřních zásad

Finanční analytický úřad zveřejňuje vzor systému vnitřních zásad,  který je určen pro povinné osoby, kterým vzniká zákonná povinnost vypracovat SVZ podle § 21 AML zákona. FAÚ publikuje tento vzor pouze jako návod pro povinné osoby a není tedy a ani nemůže být závazným vzorem SVZ vypracovaným podle § 21 AML zákona. Využití tohoto vzoru nezbavuje povinnou osobu povinnosti přizpůsobit svůj SVZ konkrétním podmínkám a typu konkrétně vykonávané činnosti, pro kterou je povinnou osobou.

Vzorový systém vnitřních zásad - platný od 29. 3. 2021 (PDF)

Vzorový systém vnitřních zásad - platný od 29. 3. 2021 (DOCX)

Vzorový systém vnitřních zásad + vyznačené změny k 29. 3.2021 (PDF)

Vysvětlivky pro publikovaný vzor systému vnitřních zásad (PDF)


Nejčastější nedostatky v SVZ

Povinná osoba dle § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona (provozovatel hazardní hry)

Nejčastější nedostatky v SVZ u provozovatelů hazardních her k 12. 4. 2017 (PDF)

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.