Dozorová činnost

Úvod do problematiky

Dozorová činnost je vykonávána kontrolním oddělením právního odboru ve smyslu § 35 AML zákona. Výkon správního dozoru zahrnuje především kontrolu plnění povinností stanovených AML zákonem, vedení řízení o přestupku a vyhodnocování systémů vnitřních zásad dle § 21 AML zákona. Součástí dozorové činnosti je rovněž participace na národním hodnocení rizik, mezinárodní a vnitrostátní spolupráce s ostatními dozorčími úřady, spolupráce s OČTŘ i dalšími státními orgány České republiky. Významným prvkem jsou také preventivní aktivity, v rámci kterých jsou např. zveřejňovány vzorové systémy vnitřních zásad či probíhá publikační nebo lektorská činnost pracovníků kontrolního oddělení.

V rámci dozorové činnosti jsou uplatňována zejména ustanovení AML zákona, kontrolního řádu, zákona o přestupcích a řízení o nich, správního řádu, sankčního zákona a zvláštních zákonů upravujících činnosti některých povinných osob (zákon o bankách, zákon o platebních službách, směnárenský zákon apod.).

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.