Mezinárodní agenda

FATF

Finanční akční výbor (Financial Action Task Force, zkráceně FATF) je mezivládní orgán, který vytváří mezinárodní standardy v oblasti boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení (AML/CFT) jako svá Doporučení.

FATF byl založen v roce 1989 a v současné době má 39 členů (37 států a 2 regionální organizace, z nichž jednou je Evropská komise). Dále existuje 8 přidružených členských uskupení, tzv. regionálních uskupení po vzoru FATF [FATF-Style Regional Body (FSRB)]. Tímto způsobem je k dodržování Doporučení zavázáno přes 180 jurisdikcí. Patří mezi ně rovněž Česká republika, jež je členem Výboru MONEYVAL , jednoho z FSRB (tedy nikoli přímo FATF).

Statut pozorovatele při FATF má přes 20 mezinárodních organizací a institucí včetně např. Evropské centrální banky, Europolu, Interpolu, Organizace spojených národů a Světové banky.

Jednou z klíčových činností FATF je hodnocení účinnosti národních AML/CFT systémů a hodnocení souladu těchto systémů s Doporučeními. Hodnocení neprovádí pouze FATF, ale taktéž jednotlivá FSRB. Hodnotící zprávy jednotlivých jurisdikcí jsou důležitým zdrojem informací, neboť mimo jiné obsahují technické informace o veřejných rejstřících, úpravě v oblasti ochrany osobních údajů, rozsahu identifikace a kontroly klienta a hodnocení rizik, kterým je jurisdikce v oblasti praní peněz a financování terorismu vystavena. Zprávy (označené jako Mutual Evaluation Report) a jejich následné aktualizace (označené jako Follow-Up Report) jsou dohledatelné přes odkazy na jednotlivé jurisdikce na internetových stránkách FATF.

Další klíčovou činností FATF je vydávání seznamu vysoce rizikových a nespolupracujících jurisdikcí. FAFT jej vydává na základě nedostatků identifikovaných v průběhu hodnocení národních AML/CFT systémů, případně z důvodu, že daná jurisdikce s FATF nespolupracuje. Do současné doby FATF hodnotil přes 80 jurisdikcí, z nichž téměř 70 mělo nedostatky, kvůli kterým byly identifikovány jako vysoce rizikové. Přes 50 z nich už ve spolupráci s FATF nedostatky ve svých národních AML/CFT systémech odstranilo. Seznam je aktualizován 3krát ročně.

FATF také vykonává publikační činnost. Jejím cílem je zvyšování povědomí o aktuálních trendech, metodách a typologiích praní peněz a rovněž zlepšování účinnosti AML/CFT opatření prostřednictvím vydávání pokynů a vodítek pro různé věcné oblasti či okruhy adresátů. FATF konkrétně vydal např. dokumenty týkající se financování terorismu, financování šíření zbraní hromadného ničení či korupce, vodítka týkající se rizikově orientovaného přístupu pro oblasti životního pojištění, cenných papírů či virtuálních měn anebo vodítka pro právnické profese. Publikace jsou k dohledání na internetových stránkách FATF.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.