Hodnocení rizik

Často kladené dotazy

Záleží nám na tom, aby všechny subjekty, které se angažují v prevenci praní peněz a financování terorismu, dobře rozuměly rizikům ML/TF.

Doporučujeme Vám proto seznámení s výročními zprávami našeho úřadu a zejména s typologiemi ML/TF, které jsou v nich uvedené. Při rozboru těchto typologií je vhodné položit si následující otázky:

 • Zda Vámi poskytované produkty mohou být v některé z nich zneužity (zda tedy Vaše instituce může být takovému riziku ML/TF vystavena)?
 • Jakými rizikovými faktory se klienti mohou vyznačovat?
 • Jaké znaky podezřelosti mohou takové obchody vykazovat?

Obdobným způsobem lze rozebrat i případy uváděné ve výročních zprávách některých policejních útvarů apod.

1. Jsem povinná osoba a chci dostat informace o rizicích

Sdílení informací s povinnými osobami hraje klíčovou roli v efektivní AML prevenci. Některé části textu jsou s ohledem na citlivost konkrétních příkladných informací neveřejné, proto FAÚ řízeně distribuuje zprávu tak, aby měly jednotlivé segmenty povinných osob k disposici specifický rozsah informací.

Povinné osoby, které dosud nemají k disposici příslušnou verzi zprávy, o ni mohou požádat postupem uvedeným v bodě "Jak dostat informace o rizicích?" viz výše.

2. Brzy se stanu povinnou osoba a chci dostat informace o rizicích

Informace obsažené v neveřejných částech Zprávy lze sdílet jen s příslušnými povinnými osobami a se zainteresovanými státními orgány podle schématu sdílení schváleného v rámci vládního materiálu. Podléhají mlčenlivosti podle AML zákona. 

Nemáme tedy oprávnění je s Vámi v tuto chvíli sdílet. Jakmile se však Vaše společnost stane povinnou osobou, velmi rádi Vám příslušnou verzi poskytneme.

Záleží nám na tom, aby povinné osoby dobře porozuměly rizikům ML/TF a dovolujeme si Vám také doporučit seznámení s výročními zprávami našeho úřadu a zejména s typologiemi ML/TF, které jsou v nich uvedené. Doporučujeme rozebrat si je a položit si následující otázky:

 • Zda Vámi designovaný produkt může být v některé z nich zneužit, zda tedy Vaše společnost může být takovému riziku ML/TF vystavena?
 • Jakými rizikovými faktory se takoví klienti mohou vyznačovat?
 • Jaké znaky podezřelosti mohou takové obchody vykazovat?

Informace o rizicích ML/TF lze čerpat také z jiných a z otevřených zdrojů, jako např. na stránkách www.fatf-gafi.org

3. Jsem AML expert, radím povinným osobám v AML problematice a chci dostat informace o rizicích.

Informace obsažené v neveřejných částech Zprávy lze sdílet jen s příslušnými povinnými osobami a se zainteresovanými státními orgány podle schématu sdílení schváleného v rámci vládního materiálu. Podléhají mlčenlivosti podle AML zákona. Nemáme tedy oprávnění je s Vámi sdílet.

Informace o rizicích ML/TF lze ovšem čerpat i z jiných zdrojů. Dovolujeme si Vám proto doporučit seznámení s výročními zprávami našeho úřadu a zejména s typologiemi ML/TF, které jsou v nich uvedené. Doporučujeme rozebrat si je a položit si následující otázky:

 • Zda produkt poskytovaný povinnou osobou, které poskytujete své poradenství, může být v některé z nich zneužit, zda tedy daná povinná osoba může být takovému riziku ML/TF vystavena?
 • Jakými rizikovými faktory se klienti v takových situacích mohou vyznačovat?
 • Jaké znaky podezřelosti mohou takové obchody vykazovat?

Informace o rizicích ML/TF lze čerpat také z jiných a z otevřených zdrojů, jako např. na stránkách www.fatf-gafi.org

4. Jsem právnická nebo poradenská profese, radím jiným povinným osobám a chci dostat informace o rizicích.

Informace obsažené v neveřejných částech Zprávy lze sdílet jen s příslušnými povinnými osobami a se zainteresovanými státními orgány podle schématu sdílení schváleného v rámci vládního materiálu. Podléhají mlčenlivosti podle AML zákona.

Pokud však Vaše společnost vykonává některé z činností, kterými jste zároveň povinnou osobou podle AML zákona, pak můžete zažádat o neveřejnou verzi národního hodnocení rizik, která přísluší Vašemu typu povinné osoby postupem uvedeným v sekci "Jak dostat informace o rizicích?" viz výše.

Krom toho lze informace o rizicích ML/TF čerpat i z jiných zdrojů. Dovolujeme si Vám proto doporučit seznámení s výročními zprávami našeho úřadu a zejména s typologiemi ML/TF, které jsou v nich uvedené. Doporučujeme rozebrat si je a položit si následující otázky:

 • Zda produkt poskytovaný povinnou osobou, které poskytujete své poradenství, může být v některé z nich zneužit, zda tedy daná povinná osoba může být takovému riziku ML/TF vystavena?
 • Jakými rizikovými faktory se klienti v takových situacích mohou vyznačovat?
 • Jaké znaky podezřelosti mohou takové obchody vykazovat?

Informace o rizicích ML/TF lze čerpat také z jiných a z otevřených zdrojů, jako např. na stránkách www.fatf-gafi.org.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.