Povinné osoby z nefinančního sektoru

Služby spojené s virtuálním aktivem

U převážné většiny služeb spojených s virtuálním aktivem je subjekt, který je poskytuje, povinnou osobou dle AML zákona (§ 2 odst. 1 písm. l) a musí dojít k jeho registraci. Registrace spočívá v ohlášení živnosti volné v oboru činnosti č. 81 „poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“. Osobou poskytující služby spojené s virtuálním aktivem se pro účely AML zákona rozumí osoba, která jako předmět své podnikatelské činnosti kupuje, prodává, uchovává, pro jiného spravuje, převádí či zprostředkovává nákup nebo prodej virtuálního aktiva, poskytuje finanční služby týkající se nabídky nebo prodeje virtuálních aktiv, případně poskytuje jiné obdobné služby spojené s virtuálním aktivem. Typicky se bude jednat o osobu, která zprostředkovává investice do virtuálních aktiv či jejich směnu.

Z dlouhodobého výkladu AML zákona ze strany FAÚ vyplývá, že povinnou osobou, která poskytuje služby spojené s virtuální měnou, nejsou osoby, které:

 • pouze akceptují virtuální měnu jako platbu za zboží nebo služby
 • provozují těžební zařízení či sdruženou těžbu
 • emitují herní měnu, tj. provozovatel počítačové hry emituje herní měnu, ale ta není virtuální měnou

Splní-li kryptoměnový podnikatel registrační povinnost, musí následně v souladu s AML zákonem vypracovat písemný systém vnitřních zásad a s tím související hodnocení rizik. Lhůta ke splnění této povinnosti je do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou. Následně je třeba začít v praxi plnit další povinnosti stanovené AML zákonem.

Upozornění na změnu legislativy

Finanční analytický úřad tímto, v souladu s naplňováním principu dobré správy, upozorňuje osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem, jakožto povinné osoby ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), že od roku 2025 dojde k zásadní proměně právní úpravy sektoru služeb spojených s virtuálním aktivem, a to s ohledem na:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ze dne 31. května 2023 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937 (tzv. MiCA),
 • nutnost zmírnění již tak vysoké rizikovosti předmětného sektoru (srov. Zprávu o druhém kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu z června 2021).

O jednotlivých změnách a jejich dopadech bude Finančním analytický úřad průběžně informovat na svých webových stránkách. 

Vybraná stanoviska a materiály

 • Stanoviska

Postavení povinné osoby podle § 2 odst. 1 písm. l), respektive podle § 4 odst. 8 AML zákona, tj. osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem, zakládají mimo jiné i tyto činnosti:

 • koupě, prodej nebo uchovávání virtuálního aktiva
 • správa či převod virtuálního aktiva pro jiného
 • zprostředkování nákupu nebo prodeje virtuálního aktiva
 • poskytování finanční služby týkající se nabídky nebo prodeje virtuálního aktiva,
 • případně poskytování jiné obdobné služby spojené s virtuální měnou.

Mezi poskytování jiné obdobné služby spojené s virtuální měnou povinnou osobou se řadí přeprodávání virtuálních aktiv či emise a vdávání virtuálního aktiva.

Naopak samotná těžba virtuálního aktiva nespadá pod službu spojenou s virtuálním aktivem ve smyslu § 4 odst. 8 AML zákona.

 • Materiály FATF 

FATF Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers

FATF Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.