EBA vydala Směrnici o úloze a povinnostech AML/CFT compliance officer

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) tento týden uveřejnil na svém webu Pokyny vymezující úlohu a povinnosti řídících orgánů úvěrových nebo finančních institucí a úředníků dohlížejících na dodržování předpisů (tzv. compliance officers) v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT).

Cílem těchto pokynů je zajistit společný výklad a odpovídající provádění vnitřních řídících opatření v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu v celé EU v souladu s požadavky směrnice EU o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (ML/FT).

Pokyny stanovují jasná očekávání ohledně úlohy, úkolů a povinností compliance officer a řídících orgánů. Upřesňují, že úvěrové nebo finanční instituce by měly jmenovat jednoho člena svého řídicího orgánu, který bude v konečném důsledku odpovědný za plnění povinností v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, a objasňují úkoly a funkce této osoby. Součástí materiálu je i obdobná úprava povinností pro compliance officer a řídicí orgány v případě, že je úvěrová nebo finanční instituce součástí skupiny.

Více informací naleznete zde.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.