Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN – Irák

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 5. října 2023 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze sankčního seznamu OSN v příloze blíže specifikovanou fyzickou osobu.

Současně však upozorňujeme, že po dobu, kdy tato osoba zůstává ještě na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujících opatření (sankcí), které vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Ke stažení zde (PDF)