Přidání entity na sankční seznam ČR

Finanční analytický úřad informuje, že rozhodnutím Vlády ČR byla s účinností od 15. 11. 2023 na vnitrostátní sankční seznam zařazena další entita.

Vůči této entitě, resp. vůči jejímu majetku, se v souladu se zákonem č. 1/2023 Sb. ode dne 15. 11. 2023 v České republice uplatní individuální finanční sankce v rozsahu čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 a sankce dle § 8a písm. a) až c) zákona č. 69/2006 Sb.

Národní sankční seznam je dostupný na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí zde: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/sankcni_politika/sankcni_seznam_cr/vnitrostatni_sankcni_seznam.html