Zavedení sankcí Evropské unie v souvislosti se situací v Nigeru

Finanční analytický úřad (dále jen „Úřad“) informuje, že s účinností ode dne 25. října 2023 zavádí Rada EU omezující opatření (mezinárodní sankce) v souvislosti se situací v Nigeru. Základními sankčními předpisy, jimiž se nové sankce stanovují, jsou rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/2287 a nařízení Rady (EU) 2023/2406. Omezení, spočívají jednak v zákazu vstupu do EU a průjezdu přes území jejích členských států konkrétních fyzických osob a dále ve zmrazení aktiv (majetku) a zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků a hospodářských zdrojů konkrétním fyzickým nebo právnickým osobám. Seznamy těchto osob a subjektů jsou přílohou obou předpisů a jakkoli jsou k datu vyhlášení sankcí nenaplněné, je třeba v případě potřeby vždy ověřit (např. prostřednictvím portálu EUR-Lex ) aktuální stav. V podrobnostech Úřad odkazuje přímo na zmíněné právní předpisy EU, kterými se sankce vůči Nigeru stanovují. Současně s tím Úřad informuje, že příslušným orgánem ve smyslu čl. 17 nařízení (EU) 2023/2406, který může povolit výjimky z mezinárodních sankcí (pokud je příslušný sankční předpis připouští) je Úřad.

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/2287 (PDF)

Nařízení Rady (EU) 2023/2406 (PDF)