25. 02. 2023 - 10. sankční balíček

Finanční analytický úřad informuje, že dne 25. 2. 2023 rozhodla Rada (EU) v rámci tzv. desátého balíčku sankcí o těchto dalších omezujících opatřeních v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině:

 • nová omezení importu a exportu s přechodnými obdobími:
  • zákaz dovozu živic, asfaltu a kaučuku
  • zákaz vývozu dalšího citlivého zboží a technologií, vzácných zemin, leteckých motorů
 • zákaz tranzitu zboží dvojího užití, palných zbraní a střeliva přes Rusko do třetích zemí
 • rozšíření seznamu subjektů ruského vojensko-průmyslového komplexu o dalších 96 entit
 • zákaz vysílat obsah dalších dvou dezinformačních kanálů: RT Arabic a Sputnik Arabic
 • zákaz ruským občanům zastávat řídící pozice v kritických infrastrukturních podnicích členských států EU
 • zákaz poskytovat kapacitu pro skladování plynu ruským subjektům
 • povinnost oznamovat nepravidelné (charterové) lety mezi Ruskem a Unií
 • prodloužení lhůty pro ukončení společných podniků a ke stažení ruských investic z Unie do 31. prosince 2023
 • nová povinnost oznámit aktiva a rezervy centrální banky Ruska a Ruského fondu národního bohatství Finančnímu analytickému úřadu a Evropské komisi do 28. dubna 2023 (formulář pro splnění této povinnosti bude zveřejněn na webu FAÚ)
 • upřesnění definice pojmu „dovoz do Unie“
 • individuální finanční sankce (zmrazení aktiv) vůči dalším přibližně 120 fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, mj. i vůči dalším 3 ruským bankám
 • úprava povinnosti oznámit majetek, na který se vztahují zmrazovací opatření

Použitelnost výše vyjmenovaných opatření nastala v neděli, 26. února 2023, s výjimkou opatření spočívajícího v rozšíření finančních sankcí na dalších přibližně 120 osob a subjektů – toto opatření je použitelné ihned, tedy od soboty, 25. února 2023.

V podrobnostech Úřad odkazuje na příslušné změnové předpisy EU, jimiž se základní sankční předpisy EU (především však nařízení (EU) č. 833/2014 a nařízení (EU) č. 269/2014, obojí v platném znění) mění či provádějí a které jsou dostupné v Úředním věstníku L 059I zde.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.