Přidání 3 fyzických osob na národní sankční seznam ČR

Rozhodnutím Vlády ČR byly s účinností od 16. 8. 2023 na vnitrostátní sankční seznam zařazeny další 3 fyzické osoby.

Vůči uvedeným osobám, resp. vůči jejich majetku, se v souladu se zákonem č. 1/2023 Sb. ode dne 16. 8. 2023 v České republice uplatní individuální finanční sankce v rozsahu čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a § 8a písm. a) až c) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Národní sankční seznam je dostupný na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí zde: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/sankcni_politika/sankcni_seznam_cr/vnitrostatni_sankcni_seznam.html