2. Č. j. FAU-37817/2022/031 ze dne 21. 3. 2022

Kopie rozhodnutí o přestupku, kterým byl uložen správní trest „zveřejnění rozhodnutí o přestupku“

Dotaz:

Vážená paní, vážený pane,

V intencích a postupem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si tímto dovoluji zdvořile požádat Finanční analytický úřad (dále jen „Úřad“) o poskytnutí informace podle shora citovaného zákona, a to konkrétně:

  1. (anonymizovaná) kopie jakéhokoli celého meritorního rozhodnutí o přestupku, kterým byl Úřadem uložen správní trest „zveřejnění rozhodnutí o přestupku“.

O shora uvedenou informaci žádám toliko pro její využití jako podkladu pro pedagogickou činnost.

Odpověď:

Finanční analytický úřad jako povinný subjekt Vaší žádosti v plném rozsahu vyhověl a zasílá Vám v příloze tohoto podání rozhodnutí Finančního analytického úřadu č. j. FAU-68073/2018/032 ze dne 31. října 2018 ve věci společnosti ORANGETRUST s.r.o., kterým byl obviněné společnosti v bodě IV. Výroku, v souladu s ustanovením § 51a odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění platném a účinném ke dni vydání rozhodnutí, uložen správní trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku.

Rozhodnutí o přestupku - ORANGETRUST s.r.o. (PDF)

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.