7. Č. j. FAU-101838/2021/031 ze dne 7. 9. 2021

Poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí o přestupku č. j. FAU-68073/2018/032 ze dne 31. 10. 2018

Dotaz:

Vážení,

obracím se na Vás se žádostí o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“).

Jmenovitě si tímto dovoluji požádat o poskytnutí kopie rozhodnutí Finančního analytického úřadu ze dne 31. 10. 2018, č. j. FAU-68073/2018/032, sp. zn. A2018/00011, a to včetně jeho odůvodnění.

Současně sděluji, že nežádám o sdělení osobních údajů, čísel účtů, jiných jedinečných identifikátorů totožnosti klientů společnosti ORANGETRUST s.r.o. ani jiných informací, na které se vztahují výluky podle § 8a Zákona (ochrana osobnosti a osobních údajů) a § 9 Zákona (ochrana obchodního tajemství).

Pro případ, že by předmětné rozhodnutí obsahovalo informace, na které se vztahuje rovněž výluka podle § 11 odst. 4 písm. e) Zákona, dále sděluji, že nežádám ani o poskytnutí informací nezbytných pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu pověsti nebo práv jiných či zabránění úniku důvěrných informací. Současně si však dovoluji zdůraznit, že odkazované ustanovení Zákona neznamená odepření přístupu veřejnosti k jakýmkoli informacím o rozhodovací činnosti Finančního analytického úřadu (k tomu viz rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 21. 12. 2016, č.j. 11 A 18/2016-30).

Odpověď:

Vážená paní,

na základě Vaší žádosti o informace Vám v příloze tohoto e-mailu zasílám Vámi požadované rozhodnutí Finančního analytického úřadu č. j. FAU-68073/2018/032, ze dne 31. října 2018, o přestupku (společnost ORANGETRUST s.r.o.).

Rozhodnutí o přestupku - ORANGETRUST s.r.o. (PDF)

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.