FAÚ aktualizoval metodický pokyn k uplatňování opatření vůči PEP, včetně vnitrostátního seznamu funkcí PEP

Finanční analytický úřad zveřejnil aktualizovaný metodický pokyn č. 7 – Opatření vůči politicky exponovaným osobám. Součástí metodického pokynu je vnitrostátní seznam funkcí politicky exponovaných osob. Metodický pokyn je dostupný zde.