Informace o změnách v údajích 16 osob na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 1718 (2006) k Severní Koreji (KLDR), rozhodl dne 29. června 2023 o úpravách údajů, týkajících se 16 fyzických osob uvedených na sankčním seznamu OSN, vůči nimž se uplatní finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám. Změny se týkají osob uvedených v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušených údajů, resp. podtržením nově vkládaných informací.

Informace o změnách v údajích 16 osob na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR) (PDF)