Informace o změnách v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN vůči Haiti

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce č. 2653 (2022), týkající se situace na Haiti, upravil dne 20. října 2023 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu OSN, vůči níž, resp. jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládaného údaje či informace.

Oznámení sankčního výboru OSN (PDF)