Rozhodnutí ve věci ČKD Blansko Holding, a.s., TYAZHMASH, PJSC, Andrey Fedorovich Trifonov