1. Č.j. FAU-13643/2024/031 ze dne 5.2.2024

Usnesení Vlády České republiky č. 869 ze dne 15. listopadu 2023 o rozšíření sankčního seznamu


Dotaz:
Vážení, tímto žádám nadepsaný povinný subjekt ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí následujících informací: 1. Na základě jakého nařízení vlády byl zmrazen majetek ve vlastnictví Ruské federace, o čemž je informováno v následujícím článku: Ruský státní majetek zmrazila ČR jako první stát v Evropě. Na jeho správu nepůjde ani koruna z českého rozpočtu, slibuje šéf FAÚ Hylmar | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz) ?


Odpověď:
K Vaší žádosti sdělujeme informace níže. Dne 15. listopadu Vláda České republiky přijala usnesení č. 869, ve kterém rozšířila vnitrostátní sankční seznam o společnost „Podnik pro správu majetku v zahraničí“ Kanceláře prezidenta Ruské federace se sídlem Malyj Kazjonnyj pereulok 3, Moskva, Ruská federace. Tím došlo k vydání omezujícího opatření na majetek ve správě výše uvedené společnosti, především nemovitostí. Bližší informace lze nalézt v odkazovaném usnesení.