Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 18.10.2023

FAÚ vydává aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí.

Na seznam vydávaný Evropskou komisí byl přidán Vietnam a Kamerun.