Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 7. 2. 2024

FAÚ vydává aktualizovaný seznam vysoce rizikových třřetích zemí.

Ze seznamu vydávaného Evropskou komisí byly vyňaty Jordánsko a Kajmanské ostrovy.

Na seznam FATF bylo přidáno Bulharsko. Naopak vyňaty z něj byly Albánie, Jordánsko a Kajmanské ostrovy.