Nová povinnost informovat FAÚ podle nařízení Rady (EU) č. 269/2014

Nařízením Rady (EU) č. 2023/426 ze dne 25. února 2023 byla do nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „nařízení“) doplněna povinnost informovat příslušné vnitrostátní úřady o tom, zda byly finanční prostředky a hospodářské zdroje na území Unie, které náleží fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným na seznamu v příloze I nařízení nebo jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány během dvou týdnů před svým zařazením na seznam předmětem pohybu, převodu, přeměny, použití, přístupu nebo zacházení podle čl. 1 písm. e) nebo f) nařízení. Uvedené informace se dle výkladu Evropské komise týkají všech fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů na seznamu v příloze I nařízení.

Uvedené informace se od 27. dubna 2023 do 14 dnů a poté do dvou týdnů od získání informace podávají Finančnímu analytickému úřadu na formuláři, který je ke stažení zde

Bližší informace lze nalézt v čl. 8 nařízení a v odpovědích Komise na často kladené otázky (viz odpovědi u otázek č. 35 a dalších), které jsou ke stažení zde