OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchní rada, ředitel/ka odboru, FM 029, v odboru 04 - Analýza.

Datum vyvěšení: 8. 7. 2022
Datum sejmutí: 22. 7. 2022

Ředitel Finančního analytického úřadu jako služební orgán příslušný podle ustanovení § 10 
odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní rada – ředitel/ka
odboru, FM 029, v odboru 04 - Analýza
,
v oborech služby:

5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím
7. Ekonomická ochrana státu 


Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je srpen/září 2022.

Služební místo je zařazeno do 15. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada - ředitel/ka odboru FM 029 (PDF)

Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování (DOCX)

Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (DOC)