Aktuality

Přidání 2 fyzických osob na národní sankční seznam ČR

Finanční analytický úřad informuje, že rozhodnutím Vlády ČR byly s účinností od 28. 6. 2023 na vnitrostátní sankční seznam zařazeny další 2 fyzické osoby.

23. 6. 2023 – 11. sankční balíček

Finanční analytický úřad v souvislosti se situací na Ukrajině a mezinárodními sankcemi vůči Rusku informuje o vybraných nových a zpřísňujících omezujících opatřeních, která jsou v rámci tzv. 11. balíčku primárně zaměřena na zabránění obcházení sankcí EU a na další zpřísnění již existujících sankcí.

FATF identifikoval Chorvatsko, Kamerun a Vietnam jako jurisdikce vyžadující zesílené sledování

FATF na červnovém plenárním zasedání nově zařadil Chorvatsko, Kamerun a Vietnam na tzv. šedý seznam jurisdikcí vyžadujících zesílené sledování z hlediska předcházení a boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Sledovanými jurisdikcemi nadále zůstávají: Albánie, Barbados, Burkina Faso, Demokratická republika Kongo, Filipíny, Gibraltar, Haiti, Jamajka, Jemen, Jihoafrická republika, Jižní Súdán, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Mali, Mosambik, Nigérie, Panama, Senegal, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Tanzanie, Turecko a Uganda. Celý seznam FATF včetně průběžně aktualizovaných odůvodnění je k dispozici na webové stránce FATF - HRTC, seznam EU pak na webových stránkách EU - HRTC.

Vydání výroční zprávy FAÚ za rok 2022

Dne 21. června 2023 vydává Finanční analytický úřad „Výroční zprávu o činnosti FAÚ za rok 2022“. Tato zpráva přináší nejen souhrn informací a sdělení o činnosti za rok 2022, ale jak je zvykem součástí zprávy jsou i cíle a směřování pro následující období.

Informace o vyjmutí dvou fyzických osob ze sankčního seznamu OSN – Al Kajdá a ISIL

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 5. června 2023 o vyjmutí dvou, v příloze blíže specifikovaných fyzických osob z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN.

Informace o změnách v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, upravil dne 2. června 2023 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu OSN

Varování veřejnosti před podvodným jednáním

Dne 18. 4. 2023 byla publikována aktualita obsahující varování před případy podvodného jednání, kdy falešní zástupci platforem Coinbase a Binance (mohou se objevit i jiné platformy) kontaktují oběti investičních podvodů emailem s tím, že výše jmenované platformy údajně zablokovaly na svých účtech podvodně vylákané prostředky těchto osob a jejich vrácení podmiňují zasláním dalších prostředků na údajné uhrazení daně ve Spojeném království (mohou se objevit i jiné poplatky nebo státy, na které se podvodníci odkazují).

Nová povinnost informovat FAÚ podle nařízení Rady (EU) č. 833/2014

Nařízením Rady (EU) č. 2023/427 ze dne 25. února 2023 byla do nařízení Rady (EU) č. 833/2014 (dále jen „nařízení“) doplněna povinnost informovat příslušné vnitrostátní úřady a Komisi o imobilizovaných aktivech a rezervách podle čl. 5a odst. 4 nařízení.

Nová povinnost informovat FAÚ podle nařízení Rady (EU) č. 269/2014

Nařízením Rady (EU) č. 2023/426 ze dne 25. února 2023 byla do nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „nařízení“) doplněna povinnost informovat příslušné vnitrostátní úřady o tom, zda byly finanční prostředky a hospodářské zdroje na území Unie, které náleží fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným na seznamu v příloze I nařízení nebo jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány během dvou týdnů před svým zařazením na seznam předmětem pohybu, převodu, přeměny, použití, přístupu nebo zacházení podle čl. 1 písm. e) nebo f) nařízení. Uvedené informace se dle výkladu Evropské komise týkají všech fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů na seznamu v příloze I nařízení.

Informace o přidání 2 osob na sankčním seznam OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob

Varování veřejnosti před podvodným jednáním

Varování veřejnosti před podvodným jednáním

Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 16. 3. 2023

Na seznam vydávaný Evropskou komisí byla přidána Demokratická republika Kongo, Gibraltar, Mosambik, Tanzanie a Spojené arabské emiráty. Naopak vymazány z něj byly Nikaragua, Pákistán a Zimbabwe.

Změny údajů u 102 entit v sankčním seznamu OSN vůči ISIL (Dá‘iš) a al-Káidě

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že sankční výbor Rady bezpečnosti OSN upravil dne 15. března 2023 údaje týkající se entit uvedených na sankčním seznamu vůči ISIL (Dá’iš) a al-Káidě.

Oprava písařské chyby ve Stanovisku k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země

FAÚ opravuje tiskařskou chybu ve Stanovisku k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země . Ve verzi uveřejněné 16. 3. 2023 chybí v části 2.

Jak přistupovat k Rusku jako vysoce rizikové třetí zemi?

FAÚ zveřejňuje výkladové stanovisko k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země . Stanovisko se zaměřuje na hodnocení rizik povinné osoby, zesílenou kontrolu klienta a detekci a oznamování podezřelých obchodů. Stanovisko je dostupné rovněž v sekci Stanoviska FAÚ .

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.