8. Č. j. FAU-88265/2021/031 ze dne 29. 9. 2021

Počet informací předaných GFŘ v roce 2020, které se týkaly virtuálních aktiv a s nimi souvisejícího porušení daňových předpisů

Dotaz:

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) Vás zdvořile žádám o zpřístupnění následující informace, která se týká spolupráce Finančního analytického úřadu a správce daně ohledně podezření na porušení daňových předpisů ve vztahu k virtuálním aktivům:

  1. Ve výroční zprávě FAÚ z roku 2020 je uvedeno, že FAÚ v rámci intenzivní spolupráce se správcem daně postoupil Generálnímu finančnímu ředitelství 2 304 informací s podezřením na porušení daňových předpisů. Je možné, alespoň procentuálně, určit, kolik z těchto informací se týkalo virtuálních aktiv a s nimi souvisejícího porušení daňových předpisů (např. daňové úniky apod.)?

Odpověď:

Finanční analytický úřad jako povinný subjekt uvádí, že konkrétní čísla, kterými ve vztahu k Vašemu dotazu disponuje, jsou uvedena na straně 6 Výroční zprávy Finančního analytického úřadu za rok 2020. Konkrétně zde naleznete následující:

„Zneužití virtuálních aktiv k ML/TF

Již několik let FAÚ ve svých výročních zprávách poukazuje na zneužití virtuálních aktiv k ML/FT. Nejinak tomu bylo i v roce 2020, kdy FAÚ eviduje celkem 140 případů, v rámci kterých bylo jako technika ML/FT zjištěno zneužití virtuálních aktiv nebo bylo z obsahu šetření zřejmé, že se zneužitím virtuálních aktiv souvisí. Z počtu 140 řešených případů došlo k prokázanému zneužití virtuálních měn pro ML/FT v 58 případech. Ve 47 případech bylo podáno trestní oznámení a z toho ve 33 případech došlo k zajištění finančních prostředků.

Z celkového počtu podaných trestních oznámení ze strany FAÚ představuje segment zneužití virtuálních měn cca 11% podíl. Legalizované výnosy nejčastěji pocházely z trestné činnosti z oblasti podvodných inzerátů (e-bazary, e-shopy), převážně s elektronikou, ale např. i s ochrannými prostředky. Dále z oblasti kyberkriminality, CEO podvodů, podvodných emisí kryptoměn a investičních podvodů. Objevil se i případ legalizace nelegálních výnosů z daňové trestné činnosti.

V rámci řešených případů došlo dále ve 40 případech k poskytnutí informací Generálnímu finančnímu ředitelství, v 5 případech k poskytnutí informací zahraničním finančním zpravodajským jednotkám, ve 23 případech k poskytnutí informace Policii ČR formou poznatku a v 31 případech došlo k uložení věci. S ohledem na výše uvedené lze i nadále z pohledu FAÚ konstatovat víceméně setrvalý trend využívání virtuálních aktiv jako nástroje k legalizaci výnosů z trestné činnosti.“

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.