Informace o změnách v údajích jedné osoby na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 1718 (2006) k Severní Koreji (KLDR), upravil dne 30. dubna 2022 údaje u jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu OSN, vůči níž, resp. vůči jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušených údajů, resp. podtržením nově vkládaných informací.

Změna v údajích jednoho subjektu na seznamu OSN vůči KLDR k 11. 5. 2020 (PDF)