OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchní rada – vedoucí/ho oddělení, FM 071, v odboru 04 – Analýza, Strategická analýza

Datum vyvěšení: 4. října 2022
Datum sejmutí: 14. října 2022

Ředitel Finančního analytického úřadu jako služební orgán příslušný podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní rada – vedoucí/ho oddělení, FM 071, v odboru 04 - Analýza, v oddělení 043 – Strategická analýza, v oboru služby:

7. Ekonomická ochrana státu.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je říjen – listopad 2022.

Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchní rada – vedoucí/ho oddělení, FM 071 (PDF)

Žádost o přijetí (DOCX)