1. Č. j. FAU-10562/2021/031 ze dne 2. 2. 2021

Srovnávací tabulky k implementaci tzv. 4. a 5. AML

Dotaz:

Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES,
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU.

Odpověď:

Finanční analytický úřad sděluje, že Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 20. ledna 2021, evidované pod č. j. FAU-7425/2021/02, v plném rozsahu vyhověl. Vámi požadované srovnávací tabulky jsou přílohou tohoto podání.

Srovnávací tabulka k implementaci tzv. 4 AML směrnice (PDF)

Srovnávací tabulka k implementaci tzv. 5 AML směrnice (PDF)

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.