1. Č. j. FAU-33419/2020/03 ze dne 23. 4. 2020

Počet kontrol provedených FAÚ podle AML zákona v letech 2017–2020

Dotaz:

Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás dovoluji požádat o poskytnutí informací týkajících se kontrol prováděných Finančním analytickým úřadem, a to konkrétně:

1) Kolik bylo celkově provedeno kontrol podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) od 1. 1. 2017 do dne podání této žádosti, a to s rozpadem na jednotlivé roky 2017, 2018, 2019 a 2020 (včetně těch, které aktuálně probíhají).

2) Kolik z provedených kontrol dle bodu 1) se týkalo povinných osob dle § 2 odst. 1 písm. a) AML zákona (úvěrové instituce) a v kolika z těchto případů bylo zahájeno správní řízení o porušení AML zákona, to vše s rozpadem na jednotlivé roky 2017, 2018, 2019 a 2020.

3) Kolik z provedených kontrol se týkalo povinných osob dle § 2 odst. 1 písm. b) AML zákona (finanční instituce, pokud není úvěrovou institucí) a v kolika z těchto případů bylo zahájeno správní řízení o porušení AML zákona, to vše s rozpadem na jednotlivé roky 2017, 2018, 2019 a 2020.

4) Kolik z provedených kontrol se týkalo povinných osob dle § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona (osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou) a v kolika z těchto případů bylo zahájeno správní řízení o porušení AML zákona, to vše s rozpadem na jednotlivé roky 2017, 2018, 2019 a 2020.

5) Jaká byla tři nejčastější shledaná pochybení povinných osob dle § 2 odst. 1 písm. a) AML zákona (úvěrové instituce) v rámci kontrol dle bodu 2).

6) Jaká byla tři nejčastější shledaná pochybení povinných osob dle § 2 odst. 1 písm. b) AML zákona (finanční instituce, pokud není úvěrovou institucí) v rámci kontrol dle bodu 3).

7) Jaká byla tři nejčastější shledaná pochybení povinných osob dle § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona (osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou) v rámci kontrol dle bodu 4).

Odpověď:

Ke shora specifikované žádosti uvádí Finanční analytický úřad následující:

Ad 1 Počet kontrol provedených Finančním analytickým úřadem v jednotlivých letech:

Rok

Počet kontrol

2017

24

2018

33

2019

27

2020 (ke dni podání žádosti)

9

Ad 2 Počet kontrol provedených Finančním analytickým úřadem u povinných osob dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) AML zákona v jednotlivých letech, včetně počtu vedených správních řízení o porušení AML zákona:

Rok

Počet kontrol

Správní řízení

2017

1

0

2018

5

2

2019

2

0

2020 (ke dni podání žádosti)

0

0

Ad 3 Počet kontrol provedených Finančním analytickým úřadem u povinných osob dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) AML zákona v jednotlivých letech, včetně počtu vedených správních řízení o porušení AML zákona:

Rok

Počet kontrol

Správní řízení

2017

19

15

2018

15

7

2019

21

2

2020 (ke dni podání žádosti)

6

11

Ad 4 Počet kontrol provedených Finančním analytickým úřadem u povinných osob dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona v jednotlivých letech, včetně počtu vedených správních řízení o porušení AML zákona:

Rok

Počet kontrol

Správní řízení

2017

1

0

2018

1

0

2019

1

1

2020 (ke dni podání žádosti)

1

0

Ad 5 Nejčastější pochybení, která byla zjištěna u povinných osob uvedených v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) AML zákona ve shora vymezených letech jsou:

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta, tedy přestupky dle ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) a b) AML zákona, a dále nesplnění povinností k prevenci, tedy přestupek dle ustanovení § 48 AML zákona.

Ad 6 Nejčastější pochybení, která byla zjištěna u povinných osob uvedených v ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) AML zákona ve shora vymezených letech jsou:

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta, tedy přestupky dle ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) a b) AML zákona, a dále nesplnění povinností k prevenci, tedy přestupek dle ustanovení § 48 AML zákona.

Ad 7 Nejčastější pochybení, která byla zjištěna u povinných osob uvedených v ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona ve shora vymezených letech jsou:

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta, tedy přestupky dle ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) a b) AML zákona.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.