11. Č. j. FAU-98547/2021/031 ze dne 1. 11. 2021

Počet úředníků FAÚ ve služebním a pracovním poměru a jejich rozřazení dle platových tříd

Dotaz:

Vážení,

jsem studentkou posledního ročníku oboru veřejná správa a regionální rozvoj. Do své bakalářské práce bych potřebovala zjistit následující údaje:

- počet úředníků ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,

- počet úředníků v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Dále bych potřebovala zjistit, počty zaměstnanců v jednotlivých platových třídách podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. Žádám o sdělení výše dotazovaných údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

Odpověď:

Finanční analytický úřad jako povinný subjekt k Vaší žádosti uvádí, že k dnešnímu dni je na Finančním analytickém úřadu ve služebním poměru dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vedeno 55 státních zaměstnanců, a v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 5 státních zaměstnanců. Rozložení platových tříd je následující:

Platová třída

Počty služebních míst

Počty pracovních míst

9

2

0

10

0

0

11

1

4

12

0

0

13

2

0

14

45

1

15

5

0

16

0

0

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.