2. Č. j. FAU-42153/2020/031 ze dne 20. 5. 2020

Výše peněžitých sankcí za porušení AML povinností

Dotaz:

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vás prosím o poskytnutí následujících informací:

1. XXXXX,

2. Informaci, jak vysoké peněžité sankce v jednotlivých případech uložil FAÚ za přestupky spočívající v nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta ve smyslu § 44 AML zákona v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a o jaké typy povinných osob se jednalo,

3. Informaci, zda FAÚ v minulosti trestal zahraniční osoby ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) AML zákona, a pokud ano, tak v kolika případech tak učinil z důvodu nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta ve smyslu § 44 AML zákona a jaké v těchto případech byly peněžité sankce, v jakých zemích měly tyto osoby sídlo a o jaké typy povinných osob se jednalo,

4. Informaci, zda mají zahraniční poskytovatelé platebních služeb, kteří v ČR nemají sídlo, pobočku, ani zaměstnance, ale jejichž služby lze využívat v ČR prostřednictvím mobilní aplikace či fyzické debetní karty, stejné povinnosti při identifikaci a kontrole klienta, jaké ukládá domácím osobám český AML zákon,

5. XXXXX.

Odpověď:

K jednotlivým bodům žádosti uvádí Úřad následující:

K bodu 2 žádosti: Peněžité sankce uložené povinným osobám za přestupky spočívající v neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta ve smyslu ustanovení § 44 AML zákona dle jednotlivých let.

Rok

Počet udělených pokut

Výše udělených pokut

Celková částka

Typ povinné osoby

2017

14

150.000, - Kč (2x)

100.000, - Kč (3x)

50.000, - Kč

30.000, - Kč (2x)

25.000, - Kč (2x)

20.000, - Kč (4x)

840.000, - Kč

§ 2 odst. 1 písm. b) bod 5

§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10

2018

9

1.000.000, - Kč

350.000, - Kč

200.000, - Kč

150.000, - Kč

100.000, - Kč

75.000, - Kč

70.000, - Kč (2x)

50.000, - Kč

2.065.000, - Kč

§ 2 odst. 1 písm. b) bod 5

§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10

§ 2 odst. 1 písm. c)

§ 2 odst. 1 písm. d)

§ 2 odst. 1 písm. h) bod 3

2019

9

300.000, - Kč

250.000, - Kč (2x)

200.000, - Kč (2x)

150.000, - Kč (2x)

100.000, - Kč

50.000, - Kč

1.650.000, - Kč

§ 2 odst. 1 písm. b) bod 5

§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10

§ 2 odst. 1 písm. c)

§ 2 odst. 1 písm. e)

§ 2 odst. 1 písm. l)

2020

7

250.000, - Kč

100.000, - Kč (3x)

75.000, - Kč

50.000, - Kč (2x)

725.000, - Kč

§ 2 odst. 1 písm. b) bod 5

§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10

K bodu 3 žádosti: Úřad v letech 2017–2020 neudělil žádné sankce povinným osobám vymezeným v ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) AML zákona za přestupky spočívající v neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta ve smyslu ustanovení § 44 AML zákona.

K bodu 4 žádosti: Obecně lze uvést, že zahraniční poskytovatelé platebních služeb, jejichž služby lze využívat v České republice prostřednictvím mobilní aplikace či fyzické debetní karty s tím, že v České republice nemají sídlo, pobočku, ani zaměstnance, nejsou povinnou osobou podle AML zákona. Takovou osobu nelze podřadit pod ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) AML zákona, a to vzhledem k neexistenci pobočky, organizační složky nebo provozovny na území České republiky, ani pod ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) AML zákona, které vyžaduje skutečné „působení“ zástupců zahraničního subjektu na území České republiky. V takovém případě je tedy daný zahraniční subjekt vázán AML/CFT právními předpisy svého „domovského“ státu.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.