3. Č. j. FAU-113938/2023/03 ze dne 8. 6. 2023

Počet subjektů, kterým byl zmrazen majetek na základě mezinárodních sankcí, které byly přijaty na úrovni Evropské unie v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem; počet a důvody udělených výjimek

Dotaz:

Žádám Vás tímto o poskytnutí informací, které se týkají sankcí uvalených na osoby a firmy v souvislosti s válkou na Ukrajině a snahou o omezení ukrajinské svrchovanosti:

Uveďte, prosím, kolika fyzickým a právnickým osobám z Ruska, Běloruska a případně z dalších zemí jste od 24. února 2022 do současnosti v souvislosti s uvalenými sankcemi EU kvůli válce na Ukrajině zmrazili jejich majetek, případně, přijali vůči nim předběžná opatření

Uveďte, prosím, také, kolika subjektům a z jakých důvodů jste od 24. února 2022 udělili výjimku ze zmíněných sankčních režimů (kvůli válce na Ukrajině).

Odpověď:

K Vaší žádosti uvádí Finanční analytický úřad následující:

Od 24. února 2022 do 9. února 2023 byl na základě sankčního režimu EU, souvisejícího s válkou na Ukrajině, zmrazen majetek (a to i formou předběžného opatření) 9 fyzickým osobám a 67 právnickým osobám. Statistiky za období od 10. února 2023 do dnešního dne prozatím nejsou dokončeny, proto k tomuto období nelze poskytnout relevantní data.

Od 24. února 2022 do 18. května 2023 byly ze sankčního režimu EU, souvisejícího s válkou na Ukrajině, uděleny výjimky celkem 33 subjektům. Ve všech případech byla výjimka udělena proto, že její udělení výslovně umožňuje příslušný právní předpis EU, který sankční režim zavádí. Konkrétním důvodem pro udělení (i opakovaných výjimek) ve většině případů byla nezbytnost pro oblast jaderné energetiky (37 % případů) nebo farmacie (45 % případů). V ostatních případech byly důvody natolik roztříštěné, že nejsou statisticky významné.

Statistiky za období od 19. května 2023 do dnešního dne prozatím nejsou dokončeny, proto k tomuto období nelze poskytnout relevantní data.