4. Č. j. FAU-27360/2021/031 ze dne 24. 3. 2021

Počet kontaktních osob dle § 22 odst. 1 AML zákona evidovaných FAÚ

Dotaz:

Vážení,

obracím se na Finanční analytický úřad (dále jen „FAÚ“) touto žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a tímto zdvořile ž á d á m o poskytnutí informací, a to konkrétně zodpovězení následujících dotazů:

  1. XXXXX
  2. kolik kontaktních osob ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů FAÚ eviduje (vede-li FAÚ takovou evidenci).“

Odpověď:

K bodu 2 žádosti o poskytnutí informace povinný subjekt uvádí, že ke dni vydání tohoto rozhodnutí eviduje 5 557 kontaktních osob ve smyslu ustanovení § 22 AML zákona. V této souvislosti je však třeba uvést, že povinnost hlásit kontaktní osobu Úřadu nemají všechny povinné osoby, ale pouze úvěrové a finanční instituce, a dále povinné osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c), d), h) a l) AML zákona s tím, že každá z těchto povinných osob může kontaktních osob nahlásit více. Z uvedeného počtu kontaktních tak nelze dovodit počet povinných osob spadajících pod daná ustanovení AML zákona.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.