4. Č. j. FAU-93066/2022/031 ze dne 8. 7. 2022

Počet oznámení učiněných ve smyslu § 34a AML zákona v letech 2021 a 2022, způsob jejich vyřízení

Dotaz:

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluji zdvořile požádat o poskytnutí následujících informací:

  • Informaci o počtu učiněných oznámení ve smyslu § 34a (whistleblowing) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který Finanční analytický úřad (dále jen „Úřad“) eviduje za rok 2021 a 2022, přičemž pro účely oznamování porušování zmiňovaného zákona Úřad určuje adresu: reditel@fau.mfcr.cz.
     
  • Informaci o způsobu vyřízení oznámení dle § 34a zákona č. zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to ve smyslu bodu předcházejícího.

O tyto informace žádám pro účely podkladu pro akademickou činnost.

Odpověď:

K Vaší žádosti Finanční analytický úřad sděluje, že za rok 2021 neeviduje žádné oznámení ve smyslu ustanovení § 34a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“). Za rok 2022 (k dnešnímu dni) eviduje Finanční analytický úřad jedno oznámení ve smyslu tohoto ustanovení. Toto oznámení bude využito v souladu s ustanovením § 35 AML zákona pro výkon správního dozoru nad plněním povinností stanovených tímto zákonem povinnými osobami.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.