9. Č. j. FAU-122064/2022/031 ze dne 16. 9. 2022

Seznam ředitelů Finančního analytického úřadu od jeho vzniku

Dotaz:

Dobrý den,

vážený pane/vážená paní,

na rozdíl od jiných institucí je Wikipedie skoupá na informace o ředitelích FAÚ.
Ani internetové stránky FAÚ nenabízejí žádnou galerii ředitelů od vzniku FAÚ.
Proto se obracím na FAÚ s žádostí o poskytnutí seznamu ředitelů od vzniku úřadu, a to formátu pro každého ředitele

  • akademické tituly pří nástupu do funkce,
  • jméno a příjmení,
  • informace, zda se jednalo o řádného nebo pověřeného ředitele,
  • datum, od kterého byl ve funkci, a datum, kterým ve funkci skončil. Pokud by byla k dispozici informace, zda daný ředitel dříve působil u Policie ČR (do jakého roku), jako je tomu v případě posledního a předposledního ředitele FAÚ, byl bych za to velmi rád.

Odpověď:

Finanční analytický úřad, jako samostatný správní úřad s celostátní působností, byl zřízen ke dni 1. ledna 2017, a to na základě zákona č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Od vzniku Finančního analytického úřadu byli v jeho čele následující ředitelé:

Ing. Libor Kazda byl v čele Finančního analytického úřadu od 1. ledna 2017 do 31. března 2022. Dříve působil u Policie České republiky, a to do roku 2013.

Ing. Bc. Jiří Hylmar byl pověřený řízením Finančního analytického úřadu od 1. dubna 2022 do 30. června 2022. Do pozice ředitele Finančního analytického úřadu byl na základě výběrového řízení dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, jmenován dne 1. července 2022. Dříve působil u Policie České republiky, a to do roku 2007.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.