Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 16. 3. 2023

FAÚ vydává aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí

Na seznam vydávaný Evropskou komisí byla přidána Demokratická republika Kongo, Gibraltar, Mosambik, Tanzanie a Spojené arabské emiráty. Naopak vymazány z něj byly Nikaragua, Pákistán a Zimbabwe.

Na seznam FATF byly přidány Nigérie, a Jihoafrická republika, vymazány z něj byly Kambodža a Maroko.

Dále bylo na seznam vysoce rizikových třetích zemí přidáno Rusko, a to na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze 45. schůze ze dne 15. listopadu 2022 ke stupňující se agresi Ruské federace na Ukrajině a zločinům proti civilnímu obyvatelstvu.