FATF identifikoval Demokratickou republiku Kongo, Mosambik a Tanzanii jako jurisdikce vyžadující zesílené sledování

FATF identifikoval Demokratickou republiku Kongo, Mosambik a Tanzanii jako jurisdikce vyžadující zesílené sledování, vyřadil ze seznamu HRTC Nikaraguu a Pákistán

FATF na říjnovém plenárním zasedání nově zařadil Demokratickou republiku Kongo, Mosambik a Tanzanii na tzv. šedý seznam jurisdikcí vyžadujících zesílené sledování z hlediska předcházení a boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Sledovanými jurisdikcemi nadále zůstávají: Albánie, Barbados, Burkina Faso, Filipíny, Haiti, Jamajka, Jemen, Jižní Súdán, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Mali, Maroko, Panama, Senegal, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Turecko a Uganda. Ze seznamu sledovaných jurisdikcí byla vyřazena Nikaragua a Pákistán. Tyto dva státy však nadále figurují na seznamu EU, proto jejich vyřazení ze seznamu FATF nepřináší do praxe povinných osob žádnou změnu. Celý seznam FATF včetně průběžně aktualizovaných odůvodnění je k dispozici na webové stránce FATF - HRTC, seznam EU pak na webových stránkách EU - HRTC.

Vysoce rizikovými jurisdikcemi se strategickými nedostatky v oblasti AML/CFT nadále zůstávají KLDR a Írán. Vůči vybraným subjektům z těchto dvou jurisdikcí jsou v platnosti omezující opatření (mezinárodní sankce). V ČR jsou prováděny prostřednictvím přímo účinných nařízení Rady (EU) č. 2017/1509 (KLDR) a nařízení Rady (EU) č. 359/2011 a č. 267/2012 (Írán). Obchod nebo obchodní vztah s osobami nebo subjekty uvedenými v přílohách těchto nařízení, jsou povinné osoby podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon) povinny vyhodnotit jako podezřelý obchod podle § 6 AML zákona.

Za vysoce rizikovou jurisdikci se strategickými nedostatky v oblasti AML/CFT byl nově označen Myanmar (dříve figuroval na tzv. šedém seznamu). V souvislosti s Myanmarem FATF vyzývá k uplatňování zesílených opatření úměrně riziku spojenému s tímto státem. Státy by však měly zajistit, aby nebyl žádným způsobem narušen tok finančních prostředků určených pro humanitární pomoc, legitimní činnost neziskových organizací a zasílání remitencí (finanční a jiné prostředky zasílané migranty ze země zaměstnání zpět do země původu).

Povinné osoby při vzniku a v průběhu obchodního vztahu, a rovněž před uskutečněním obchodu, se subjekty ze shora uvedených jurisdikcí uplatní vždy ve vztahu k těmto subjektům zesílenou identifikaci a kontrolu klienta podle § 9a AML zákona. Institut zesílené identifikace a kontroly klienta se uplatní rovněž v případech, kdy obchod nebo obchodní vztah souvisí s uvedenými jurisdikcemi (jakékoliv napojení obchodu, resp. obchodního vztahu nebo transakce na uvedené jurisdikce, např. předmět obchodu pochází z uvedené jurisdikce či finanční prostředky jsou zasílány z/do uvedené jurisdikce).

Povinné osoby na základě tohoto ustanovení uplatňují (nad rámec opatření uplatňovaných při standardní identifikaci a kontrole klienta) následující opatření v rozsahu potřebném k účinnému řízení zjištěného ML/FT rizika:

získají další dokumenty nebo informace o klientovi (např. zaměstnání, objem majetku, informace z veřejně dostupných databází, internetu apod.), jeho skutečném majiteli a aktualizují častěji identifikační údaje a informace získané u takových klientů a skutečných majitelů;

získají další dokumenty nebo informace o zamýšlené povaze a předmětu obchodního vztahu;

získají další dokumenty nebo informace o zdroji finančních prostředků a jiného majetku klienta a skutečného majitele;

ověřují získané dokumenty nebo informace z více důvěryhodných zdrojů;

získají informace o důvodech zamýšleného nebo uskutečněného obchodu;

získají souhlas statutárního orgánu či pověřené osoby s uzavřením nebo pokračováním obchodního vztahu s klientem;

provádějí pravidelné a zesílené sledování obchodního vztahu častějšími kontrolami a určením vzorců transakcí, které vyžadují hlubší přezkoumání;

vyžadují, aby první platba proběhla přes účet, který je na jméno klienta vedený v bance podléhající srovnatelným povinnostem identifikace a kontroly klienta jako v ČR;

Povinná osoba nesmí u subjektů ze shora uvedených jurisdikcí uplatnit institut zjednodušené identifikace a kontroly klienta dle § 13 AML zákona, institut převzetí identifikace klienta dle § 11 odst. 1 a 2 AML zákona, ani využít další způsoby dálkové identifikace klienta dle § 11 odst. 5 až 8 AML zákona.

Více informací naleznete v části MEZINÁRODNÍ AGENDA.

Aktualni seznam (xlsx)

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.