Informace o zařazení čtyř fyzických osob na sankční seznam OSN vůči Haiti

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce č. 2653 (2022), týkající se situace na Haiti, zařadil dne 8. prosince 2023 na sankční seznam OSN čtyři fyzické osoby, vůči nimž, resp. vůči jejichž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám. Bližší informace včetně identifikačních údajů dotčených osob jsou uvedeny v příloze.

Informace o zařazení čtyř fyzických osob na sankční seznam OSN vůči Haiti (PDF)