Informace o změnách v údajích čtyř fyzických osob a jedné entity na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, informoval dne 17. listopadu 2023 o tom, že dne 14. listopadu 2023 upravil údaje týkající se čtyř fyzických osob a jedné entity, uvedené na sankčním seznamu OSN, vůči nimž, resp. jejichž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám a entitě. Změny se týkají osob a entity uvedených v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládaného údaje či informace.

Ke stažení zde (PDF)