Konsolidovaný seznam funkcí zakládajících status politicky exponované osoby na úrovni členských státu Evropské unie

Konsolidovaný seznam funkcí zakládajících status politicky exponované osoby na úrovni členských státu Evropské unie, mezinárodních organizací akreditovaných pro tyto státy a orgánů a institucí Evropské unie

Dne 10.11.2023 byl Evropskou komisí vydán konsolidovaný seznam funkcí zakládajících status politicky exponované osoby na úrovni členských státu Evropské unie, mezinárodních organizací akreditovaných pro tyto státy a orgánů a institucí Evropské unie.

Tento seznam je dostupný zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52023XC00724.

Tento seznam obsahuje jmenný výčet všech funkcí v jednotlivých členských státech EU, mezinárodních organizacích akreditovaných pro tyto státy a orgánech a institucích EU, které zakládají status politicky exponované osoby (PEP) ve smyslu § 4 odst. 5 písm. a) zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Více informací o tomto seznamu a o tom, jak s ním pracovat ve vztahu k zahraničním PEP, naleznete na webových stránkách FAÚ v rámci rozcestníku v sekci legislativa a metodika, stanoviska FAÚ, PEP: https://fau.gov.cz/stanoviska-fau.