Nový evropský AML balíček byl vyhlášen v Úředním věstníku EU

Dne 19. června 2024 byly v Úředním věstníku EU vyhlášeny nové evropské předpisy spadající do takzvaného AML balíčku. Jde o

  1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1624 ze dne 31. května 2024 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, které obsahuje valnou většinu pravidel ve vztahu k AML/CFT opatřením týkajícím se povinných osob,
  2. směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1640 ze dne 31. května 2024 o mechanismech, které mají členské státy zavést za účelem předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o změně a zrušení směrnice (EU) 2015/849, která obsahuje AML/CFT pravidla dopadající na členské státy (například pravomoci finančních zpravodajských jednotek – FIUs a dohledových orgánů, centrální evidence účtů, evidence skutečných majitelů, provádění národního hodnocení rizik atd.),
  3. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1620 ze dne 31. května 2024, kterým se zřizuje Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu a mění nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010, konstituující evropský AML/CFT orgán (AMLA – Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism) se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, zajišťující vedle národních orgánů výkon dohledu (včetně přímého dohledu ve vztahu k vybraným povinným osobám) nad plněním AML/CFT povinností povinnými osobami, hostování platformy FIU.net určené pro výměnu informací mezi evropskými FIUs, koordinaci spolupráce mezi FIUs, a vypracování návrhů regulačních technických norem v oblasti AML/CFT.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.