Nový sankční režim EU vůči Íránu (UAV)

Nový sankční režim EU

Finanční analytický úřad informuje o vzniku nového sankčního režimu EU vůči Íránu. Omezující opatření byla uložena rozhodnutím Rady (SZBP) 2023/1532 ze dne 20. července 2023 vzhledem k vojenské podpoře útočné války Ruska proti Ukrajině ze strany Íránu a přímo použitelným nařízením Rady (EU) 2023/1529 ze dne 20. července 2023.

Sankční režim zakazuje přímo či nepřímo vyvážet zboží a technologie, které by mohly přispět ke schopnosti Íránu vyrábět bezpilotní vzdušné prostředky uvedené na seznamu v příloze II, a osobám uvedených na seznamu v příloze III zmrazuje finanční prostředky a hospodářské zdroje a zakazuje vstup do EU.

Rozhodnutí i nařízení vstoupily v platnost dne 26. července 2023.

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1532 ze dne 20. července 2023 o omezujících opatřeních vzhledem k vojenské podpoře útočné války Ruska proti Ukrajině ze strany Íránu (PDF)

Nařízení Rady (EU) 2023/1529 ze dne 20. července 2023 o omezujících opatřeních vzhledem k vojenské podpoře útočné války Ruska proti Ukrajině ze strany Íránu (PDF)