Osmý balíček sankcí EU vůči Rusku

Finanční analytický úřad informuje, že dne 6. 10. 2022 byl v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem přijat tzv. osmý sankční balíček, který v reakci na nezákonná a zinscenovaná „referenda“ v částech Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti Ukrajiny a opakování výhružek Ruska ohledně použití zbraní hromadného ničení, rozšiřuje seznam zboží a služeb podléhajících omezením a rozšiřuje seznam osob, subjektů a orgánů, na které se vztahují opatření ke zmrazení jejich finančních prostředků a hospodářských zdrojů. Texty konkrétních změnových přímo použitelných předpisů jsou dostupné v Úředním věstníku L 259 I.

Všechny předpisy se použijí neprodleně, od 6. 10. 2022, resp. od 7. 10. 2022.

Stručný přehled:

 1. Nařízení Rady (EU) 2022/1904 ze dne 6. října 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině zavádí tato nová omezení:
 1. zakazuje vývoz do Ruska (nebo pro použití v Rusku):
 • chemikálií určených k vnitřní represi,
 • civilních střelných zbraní,
 • dalšího zboží používaného v letectví,
 1. zakazuje nebo prodlužuje a rozšiřuje zákaz dovozu z Ruska:
 • výrobků z oceli,
 • dřevité buničiny a papíru,
 • drahých kamenů a kovů,
 • strojírenských a chemických výrobků,
 • cigaret,
 • plastů a některých hotových chemických výrobků jako kosmetika,
 1. zakazuje poskytovat služby:
 • zprostředkovatelské služby, financování a finanční pomoc na přepravu plavidly ruské surové ropy nebo produktů, pokud jejich cena přesahuje cenový strop,
 • Ruskému námořnímu rejstříku plavidel,
 • architektonické, inženýrské, poradenské v oblasti IT a právní.
 1. Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1906 ze dne 6. října 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, zařazuje na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, kterým se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje (a jimž je současně také zakázáno jakékoli finanční prostředky nebo hospodářské zdroje přímo či nepřímo zpřístupnit) dalších 30 fyzických osob a 7 subjektů a orgánů.
 2. Nařízení Rady (EU) 2022/1903 ze dne 6. října 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2022/263 o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území mění název na „Nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022 o omezujících opatřeních v reakci na nezákonné uznání nezávislosti, okupaci či anexi určitých území Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, Ruskou federací“ a rozšiřuje geografickou působnost nařízení na území Ukrajiny v Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti, která nejsou pod kontrolou vlády.