Oznámení o vyhlášení společného výběrového řízení na služební místa vrchní rada FM 048 a FM 049, v oboru 04 - Analytický, oddělení 042 - Analýza II.

Datum vyvěšení: 5. 4. 2017
Datum sejmutí: 21. 4. 2017

Ředitel Finančního analytického úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“), na základě usnesení o spojení výběrových řízení na identická služební místa podle ustanovení § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydané služebním orgánem ve Finančním analytickém úřadě dne 4. dubna 2017, č. j.: FAU-19882/2017/01, vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa vrchní rada FM 048 a FM 049, v odboru 04 - Analytický, oddělení 042 – Analýza II., v oborech služby:

8. Ekonomická ochrana státu

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je květen/červen 2017.
Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení společného výběrového řízení (PDF)

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky (DOCX)

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky (PDF)

Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (DOCX)

Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (PDF)

Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (DOCX)

Čestné prohlášení o svéprávnosti (DOCX)

Čestné prohlášení o svéprávnosti (PDF)

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (DOCX)

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (PDF)

Žádost o přijetí do služebního poměru (DOCX)

Žádost o přijetí do služebního poměru (PDF)

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.