OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchní rada, FM 056, v odboru 04 - Analýza, v oddělení 043 – Strategická analýza

Datum vyvěšení: 13. února 2023
Datum sejmutí: 20. února 2023

Ředitel Finančního analytického úřadu jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní rada, FM 056, v odboru 04 – Analýza, v oddělení 043 – Strategická analýza, v oboru služby:

7. Ekonomická ochrana státu

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je březen 2023.

Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchní rada, FM 056, v odboru 04 - Analýza, v oddělení 043 – Strategická analýza (PDF)

Žádost o přijetí do služebního poměru (DOCX)