OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchní rada, FM 018, v odboru 03 - Právní, v oddělení 033 – Mezinárodních a národních san

Datum vyvěšení: 19. května 2023
Datum sejmutí: 29. května 2023

Ekonomická ochrana státu

Legislativa a právní činnosti

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je  červen/červenec 2023.

Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, FM 018, Mezinárodních a národních sankcí (PDF)