OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchní rada – vedoucí/ho oddělení, FM 030, v odboru 04 - Analýza, v oddělení 041 – Analýza

Datum vyvěšení: 6. září 2022
Datum sejmutí: 20. září 2022

Ředitel Finančního analytického úřadu jako služební orgán příslušný podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní rada – vedoucí/ho oddělení, FM 030, v odboru 04 - Analýza, v oddělení 041 – Analýza I., v oboru služby:

7. Ekonomická ochrana státu.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je říjen – listopad 2022.

Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchní rada – vedoucí/ho oddělení, FM 030 (PDF)

Žádost o přijetí do služebního poměru (DOCX)

Čestné prohlášení (DOC)